Pobočka Anthroposofické společnosti Příbram usiluje o studium duchovní vědy - anthroposofie - na svých schůzkách, které se konají vždy v úterý od 16.00 hodin v 5. třídě Waldorfské školy Příbram.

Pobočka vznikla v roce 1991. Zakladatelem byl Mgr. Vladimír Nejedlo. Zpočátku vypravoval a četl přednášky. Později se způsob práce změnil. Nyní se snažíme diskutovat a více si ozřejmit jednotlivá témata, na kterých pracujeme. Popisování práce je věc dosti ustrnulá.

Nejlepší je, pokud má někdo o duchovní vědu zájem, přijít na schůzku a „ochutnat" atmosféru.

Při vzájemné výměně názorů si člověk lépe objasní danou věc a ostatní jsou mu nápomocni při pochopení.

Uvědomujeme si, že jsme všichni „na cestě".

Zhruba po dvouletém členství v Anthroposofické společnosti je možné se přihlásit i na třídní přednášky, které na škole dělali obdivuhodně paní Mildeová z Prahy, pan Samec z Písku a nyní nově paní V. Poláčková z Příbrami.

V minulých letech jsme se začali zajímat o bio-dynamické zemědělství. Po spolupráci s bývalým předsedou AS pobočky Písek panem Šilhanem a přednášce pana R. Hradila jsme se „vrhli" na studium knihy Rudolfa Steinera „Zemědělský kurz". Díky všem těmto informacím jsme začali s přípravou vlastních bio-dynamických preparátů a tyto s úspěchem používáme na svých zahrádkách k ozdravění a léčení půdy.

Spolupracujeme také s Obcí křesťanů v Praze. Farář pan Tomáš Boněk Waldorfskou školu Příbram pravidelně navštěvuje.

Pobočka má k dispozici vlastní knihovničku, kde nabízíme k zapůjčení knihy nakladatelství Baltazar, Ioanes, Fábula, Michael, a Studium Písek.

Pobočky Anthroposofické společnosti pracují také v Praze, Brně, Olomouci, Pardubicích, Semilech, Písku a na jiných místech existují menší skupinky členů, které také vyvíjejí obdobnou činnost. Jsou sdruženy v České anthroposofické společnosti, která se snaží o spolupráci se Svobodnou vysokou školou pro duchovní vědu v Dornachu. Tato cesta je možná jen v plné svobodě každého. Anthroposofie nezná ani dogmata, ani poslušnost duchovnímu učiteli, ani nepodává poznatky, jejichž platnost si nelze zdravým rozumem ověřit, pokud se k tomu vyvine vlastní dostatečné úsilí.